17 กุมภาพันธ์ 2562 เร่งดับไฟดอยพระบาท-ประสานฝนหลวงช่วย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_323053/

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางเปิดเผยถึงกรณีมีการพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานว่าขณะนี้ในพื้นที่รับผิดชอบมีอยู่ 2 จังหวัดที่มีค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน  โดยที่ลำปางนั้น สาเหตุหลักมาจากการเผาป่า และไฟป่าที่ดอยพระบาท ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถดับให้สนิทลงได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของดอยพระบาทนั้น กว้างใหญ่และสูงชัน การเข้าไปดับไฟกระทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำขึ้นไปและโปรยลงมา ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทั้งของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ฝ่ายปกครอง ทหาร เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชุดเสือไฟ เหยี่ยวไฟ ได้ระดมกำลังเร่งดับไฟป่าอย่างเร่งด่วนแล้ว รวมไปถึงการประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ให้ดำเนินการแล้ว กล่าวโดยรวมแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของธรรมชาติ คือลมและฝน ถ้าอากาศนิ่ง ฝนไม่ตก อากาศก็ไม่ถ่ายเท ฝุ่นก็ยังอยู่ในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าที่ดอยพระบาทในสัปดาห์หน้า น่าจะคลี่คลายลงกว่าในปัจจุบันนี้ ส่วนที่จังหวัดลำพูน ต้นเหตุไม่ได้มาจากเรื่องไฟป่า แต่มาจากจุดของสถานีวัดตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทางจังหวัดได้เร่งบริหารจัดการแล้ว